Λήψεις (Downloads)

 Rufen Sie uns an!

Κάντε λήψη φόρμας εξουσιοδότησης εύκολα

Εδώ θα βρείτε μορφές λήψης.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μορφή πληρεξουσιότητας εάν επιθυμείτε η εκπροσώπηση στο αστικό ή ποινικό δίκαιο από τους δικηγόρους μας.

Παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε αυτό το έντυπο πληρεξουσίου εάν επιθυμείτε να έχετε εκπροσώπηση στον αστικό ή ποινικό τομέα με διεθνή σύνδεση μέσω των δικηγόρων μας.

Χρησιμοποιήστε αυτή τη φόρμα εάν θέλετε να μας εμπιστευθείτε τη συλλογή μιας ή περισσοτέρων αξιώσεων.

Χρησιμοποιήστε αυτή τη φόρμα εάν επιθυμείτε να μας δώσετε οδηγίες να υποβάλλετε αξιώσεις κατά τη διαδικασία αφερεγγυότητας του οφειλέτη σας.

Χρησιμοποιήστε αυτή τη φόρμα εάν θέλετε να μας εμπιστευθείτε την παρακολούθηση των αξιώσεων με τίτλο.

Παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη φόρμα εάν επιθυμείτε να απελευθερώσετε τον θεράποντα ιατρό σας από την υποχρέωσή του για απόρρητο.

Μεταφορτώστε την

Kon­takt